Stara devizna štednja - Obavještenje

U skladu sa Uredbom o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine

(Sarajevska banka, Tuzlanska banka, Komercijalna i druge bosanske banke) ("Službene novine FBiH", br. 42/17, od 07.06.2017. godine), rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju (isplatu) stare devizne štednje je od 01.07.2017. do 30.09.2017. godine.

Potraživanje stare devizne štednje kod banaka iz Srbije (na primjer Invest banka Beograd , kod koje su prije rata štednju imali mnogi Tramošnjani) može se vršiti do kraja godine.

Za više informacija obratiti se Šokčević Mati na telefon 061193063 ili nazvati AFIP Tuzla na telefon 035277282.