Statistika pojedinih Župa Bosanske Posavine 1991-2019

Pripremio: Anto Burić, svećenik u mirovini.

U svome dugom svećeničkom životu nekoliko godina sam djelovao u jednoj našoj gradskoj župi. Ta župa ima malu seosku filijalu sa vrlo malim brojem katolika u velikom muslimanskom selu. U tom selu mjesni hodža vodi pogrebno poduzeće i svi zaposleni su naravno muslimani. Imao sam tu dva sprovoda. U mnogim našim, posebno seoskim župama, običaj je da pokojnika u grob spuste muškarci iz rodbine pokojnika ili suseljani. Na obadva ova sprovoda pokojnike su spustili muslimani jer među katolicima nije bilo sposobnog muškarca  da prihvati uže.

Gledajući prošlogodišnju statistiku četiri bosanskoposavska dekanata koji broje pedeset župa, izgleda da uskoro među katolicima neće biti sposobnog muškarca da svoga subrata u vjeri položi u posljednje počivalište. Na tom području je čak 20 župa sa manje od 100 župljana.

Sada se vidi, a i ranije se vidjelo, neki su i upozoravali, da je ludost graditi crkve dok vjernika nema. No to je smatrano smrtnim grijehom, a njih se ismijavalo i opominjalo da paze što govore. Koliki milijuni sirotinjske milostinje uprošene od naivnih vjernika po Europi, Australiji i Americi, koji su vjerovali našim lažnim suzama i kuknjavi su bačeni u vodu. Tko je odgovarao zbog toga? A ne radi se o nekakvoj sići nego o milijunima. Nije odgovarao nitko. U Bijelom Brdu je nova crkva a samo 25 župljana. U Bosanskom Brodu nova crkva a samo 70 staraca i starica. U Bukovici nova crkva i to sa dva tornja (ranije bio jedan) ima 4 vjernika. U Čardaku, koji ima u četiri razbacana sela ukupno 100 vjernika napravljena je nova crkva veća od one porušene, premda je i stara bila ogromna. U Modriči nova crkva sa samo 44 vjernika a i njih se u posljednju godinu smanjilo za 7. Mogao bih tako nizati još dugo, ali imate pred sobom statistiku pa pogledajte sami.

Kao opravdanje ovoj raboti puštena je krilatica: „Nek se zna da smo nekad bili tu“! Glupost. Nisu vodili računa da su ljudi izmislili jednu stvarčicu koja se zove BAGER. On za tri dana očisti teren gdje je bila crkva tako da možeš posijati travu kao što je bilo u Tesliću ili napraviti parking kao u Odžaku ili Šamcu ili u Modriči gdje nisu napravili ništa već samo očistili.

Da sam u pravu kada sam rekao da nas uskoro neće imati nitko *od naših* u grob spustiti, govori činjenica da se samo u posljednjih godinu dana u ova četiri dekanata, odnosno 50 župa u njih 39 broj smanjio za 3.871 katolika. U 7 župa broj se povećao za ukupno 95 osoba, a u 4 župe broj je ostao isti.

Sada evo statistike za svaku župu posebno.

DONJA TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.732

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 348

Broj osoba 2009. godine = 219

Broj osoba 2010. godine = 220

Broj osoba 2011. godine = 216

Broj osoba 2012. godine = 210

Broj osoba 2013. godine = 190

Broj osoba 2014. godine = 180

Broj osoba 2015. godine = 170

Broj osoba 2016. godine = 196

Broj osoba 2017. godine = 159

Broj osoba 2018. godine = 176

Broj osoba 2019. godine = 172

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 4

Broj obitelji 2008. godine = 122

Broj obitelji 2009. godine = 126

Broj obitelji 2010. godine = 127

Broj obitelji 2011. godine = 125

Broj obitelji 2012. godine = 117

Broj obitelji 2013. godine = 104

Broj obitelji 2014. godine = 108

Broj obitelji 2015. godine = 135

Broj obitelji 2016. godine = 114

Broj obitelji 2017. godine = 100

Broj obitelji 2018. godine = 103

Br0i obitelji 2019. godine 115

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 12

Krštenih 2019. godine = 1

Umrlih 2019. godine = 4

 

GORNJA TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.250

Broj osoba 2007. godine = 450

Broj osoba 2008. godine = 430

Broj osoba 2009. godine = 274

Broj osoba 2010. godine = 249

Broj osoba 2011. godine = 237

Broj osoba 2012. godine = 228

Broj osoba 2013. godine = 242

Broj osoba 2014. godine = 231

Broj osoba 2015. godine = 225

Broj osoba 2016. godine = 212

Broj osoba 2017. godine = 186

Broj osoba 2018. godine = 188

Broj osoba 2019. godine = 168

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 20

Broj obitelji 2008. godine = 137

Broj obitelji 2009. godine = 145

Broj obitelji 2010. godine = 137

Broj obitelji 2011. godine = 128

Broj obitelji 2012. godine = 127

Broj obitelji 2013. godine = 134

Broj obitelji 2014. godine = 133

Broj obitelji 2015. godine = 135

Broj obitelji 2016. godine = 126

Broj obitelji 2017. godine = 115

Broj obitelji 2018. godine = 111

Broj obitelji 2019. godine = 97

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 14

Krštenih 2019. godine = 3

Umrlih 2019. godine = 13

 

BIJELO BRDO

Broj osoba 1991. godine =  2.191

Broj osoba 2007. godine = 17

Broj osoba 2008. godine =  35

Broj osoba 2009. godine = 29

Broj osoba 2010. godine = 33

Broj osoba 2011. godine = 30

Broj osoba 2012. godine = 52

Broj osoba 2013. godine = 41

Broj osoba 2014. godine = 55

Broj osoba 2015. godine = 46

Broj osoba 2016. godine = 16

Broj osoba 2017. godine = 25

Broj osoba 2018. godine = 25

Broj osoba 2019. godine = 25

Razlika u broju osoba 2018./2019. isto

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 15

Broj obitelji 2011. godine = 14

Broj obitelji 2012. godine = 21

Broj obitelji 2013. godine = 41

Broj obitelji 2014. godine = 25

Broj obitelji 2015. godine = 21

Broj obitelji 2016. godine = 9

Broj obitelji 2017. godine = 15

Broj obitelji 2018. godine = 15

Broj obitelji 2019. godine = 16

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 1

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 6

 

BIJELJINA

Broj osoba 1991. godine =  810

Broj osoba 2007. godine = 135

Broj osoba 2008. godine = 105

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 98

Broj osoba 2011. godine = 90

Broj osoba 2012. godine = 80

Broj osoba 2013. godine = 98

Broj osoba 2014. godine = 50

Broj osoba 2015. godine = 65

Broj osoba 2016. godine = 65

Broj osoba 2017. godine = 67

Broj osoba 2018. godine = 82

Broj osoba 2019. godine = 71

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 11

Broj obitelji 2008. godine = 68

Broj obitelji 2009. godine = 74

Broj obitelji 2010. godine = 40

Broj obitelji 2011. godine (nema podatka)

Broj obitelji 2012. godine = nema podatka

Broj obitelji 2013. godine = 50

Broj obitelji 2014. godine = 35

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Broj obitelji 2017. godine = 40

Broj obitelji 2018. godine = 46

Broj obitelji 2019. godine = 37

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 9

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 3

 

BOĆE

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 686

Broj osoba 2008. godine = 626

Broj osoba 2009. godine = 750

Broj osoba 2010. godine = 742

Broj osoba 2011. godine = 733

Broj osoba 2012. godine = 747

Broj osoba 2013. godine = 731

Broj osoba 2014. godine = 748

Broj osoba 2015. godine = 682

Broj osoba 2016. godine = 487

Broj osoba 2017. godine = 462

Broj osoba 2018. godine = 409

Broj osoba 2019. godine = 386

Razlika u broju osoba 2018./2018. – minus 23

Broj obitelji 2008. godine = 263

Broj obitelji 2009. godine = 378

Broj obitelji 2010. godine = 391

Broj obitelji 2011. godine = 387

Broj obitelji 2012. godine = 396

Broj obitelji 2013. godine = 392

Broj obitelji 2014. godine = 325

Broj obitelji 2015. godine = 381

Broj obitelji 2016. godine = 206

Broj obitelji 2017. godine = 203

Broj obitelji 2018. godine = 198

Broj obitelji 2019. godine = 187

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 11

Krštenih 2019. godine = 4

Umrlih 2019. godine = 19

 

BOSANSKI BROD

Broj osoba 1991. godine = 4.780

Broj osoba 2007. godine = 183

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 96

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 85

Broj osoba 2012. godine = 110

Broj osoba 2013. godine = 76

Broj osoba 2014. godine = 85

Broj osoba 2015. godine = 55

Broj osoba 2016. godine = 55

Broj osoba 2017. godine = 50

Broj osoba 2018. godine = 70

Broj osoba 2019. godine = 70

Razlika u broju osoba 2018./2019. – isto

Broj obitelji 2008. godine = 77

Broj obitelji 2009. godine = 75

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 75

Broj obitelji 2012. godine = 77

Broj obitelji 2013. godine = 54

Broj obitelji 2014. godine = 58

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Broj obitelji 2017. godine = 40

Broj obitelji 2018. godine = 50

Broj obitelji 2019. godine = 50

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – isto

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 5

 

BOSANSKI ŠAMAC

Broj osoba 1991. godine =  1.290

Broj osoba 2007. godine = 181

Broj osoba 2008. godine = 133

Broj osoba 2009. godine = 121

Broj osoba 2010. godine = 101

Broj osoba 2011. godine = 86

Broj osoba 2012. godine = 77

Broj osoba 2013. godine = 66

Broj osoba 2014. godine = 68

Broj osoba 2015. godine = 64

Broj osoba 2016. godine = 54

Broj osoba 2017. godine = 51

Broj osoba 2018. godine = 165

Broj osoba 2019. godine = 151

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 14

Broj obitelji 2008. godine = 83

Broj obitelji 2009. godine = 88

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 63

Broj obitelji 2012. godine = 53

Broj obitelji 2013. godine = 56

Broj obitelji 2014. godine = 54

Broj obitelji 2015. godine = 49

Broj obitelji 2016. godine = 35

Broj obitelji 2017. godine = 34

Broj obitelji 2018. godine = 70 (?)

Broj obitelji 2019. godine = 65

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 5

Krštenih 2019. godine = 1

Umrlih 2019. godine = 4

 

BRČKO

Broj osoba 1991. godine = 2.480

Broj osoba 2007. godine = 562

Broj osoba 2008. godine = 546

Broj osoba 2009. godine = 525

Broj osoba 2010. godine = 560

Broj osoba 2011. godine = 580

Broj osoba 2012. godine = 568

Broj osoba 2013. godine = 540

Broj osoba 2014. godine = 888 (!)

Broj osoba 2015. godine = 852

Broj osoba 2016. godine = 470

Broj osoba 2017. godine = 450

Broj osoba 2018. = 415

Broj osoba 2019. godine = 385

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 30

Broj obitelji 2008. godine = 231

Broj obitelji 2009. godine = 221

Broj obitelji 2010. godine = 252

Broj obitelji 2011. godine = 262

Broj obitelji 2012. godine = 251

Broj obitelji 2013. godine = 242

Broj obitelji 2014. godine = 381

Broj obitelji 2015. godine = 357

Broj obitelji 2016. godine = 280

Broj obitelji 2017. godine = 280

Broj obitelji 2018. godine = 261

Broj obitelji 2019. godine = 245

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 16

Krštenih 2019. godine = 4

Umrlih 2019. godine = 27

 

BRUSNICA

Broj osoba 1991. godine = 1.350

Broj osoba 2007. godine = 36

Broj osoba 2008. godine = 32

Broj osoba 2009. godine = 26

Broj osoba 2010. godine = 30

Broj osoba 2011. godine = 40

Broj osoba 2012. godine = 38

Broj osoba 2013. godine = 35

Broj osoba 2014. godine = 34

Broj osoba 2015. godine = 24

Broj osoba 2016. godine = 24

Broj osoba 2017. godine = 23

Broj osoba 2018. godine = 24

Broj osoba 2019. godine = 19

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 4

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 16

Broj obitelji 2011. godine = 20

Broj obitelji 2012. godine = 20

Broj obitelji 2013. godine = 17

Broj obitelji 2014. godine = 17

Broj obitelji 2015. godine = 14

Broj obitelji 2016. godine = 13

Broj obitelji 2017. godine = 13

Broj obitelji 2018. godine = 13

Broj obitelji 2019. godine = 13

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – isto

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 2

 

BUKOVICA

Broj osoba 1991. godine = 1.250

Broj osoba 2007. godine = 1

Broj osoba 2008. godine = 1

Broj osoba 2009. godine = 1

Broj osoba 2010. godine = 1

Broj osoba 2011. godine = 3

Broj osoba 2012. godine = 3

Broj osoba 2013. godine = 4

Broj osoba 2014. godine = 4

Broj osoba 2015. godine = 4

Broj osoba 2016. godine = 4

Broj osoba 2017. godine = 4

Broj osoba 2018. godine = 4

Broj osoba 2019, godine = 4

Razlika u broju osoba 2018./2019. – isto

Broj obitelji 2008. godine = 1

Broj obitelji 2009. godine = 1

Broj obitelji 2010. godine = 1

Broj obitelji 2011. godine = 2

Broj obitelji 2012. godine = 2

Broj obitelji 2013. godine = 2

Broj obitelji 2014. godine = 2

Broj obitelji 2015. godine = 2

Broj obitelji 2016. godine = 2

Broj obitelji 2017. godine = 2

Broj obitelji 2018. godine = 2

Broj obitelji 2019. godine = 2

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – isto

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 0

 

CER

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 27

Broj osoba 2008. godine = 35

Broj osoba 2009. godine = 43

Broj osoba 2010. godine = 35

Broj osoba 2011. godine = 31

Broj osoba 2012. godine = 31

Broj osoba 2013. godine = 35

Broj osoba 2014. godine = 35

Broj osoba 2015. godine = 64

Broj osoba 2016. godine = 64

Broj osoba 2017. godine = 46

Broj osoba 2018. godine = 35

Broj osoba 2019. godine = 36

Razlika u broju osoba 2018./2019. –  plus 1

Broj obitelji 2008. godine = 22

Broj obitelji 2009. godine = 28

Broj obitelji 2010. godine = 20

Broj obitelji 2011. godine = 19

Broj obitelji 2012. godine = 19

Broj obitelji 2013. godine = 20

Broj obitelji 2014. godine = 21

Broj obitelji 2015. godine = 44

Broj obitelji 2016. godine = 44

Broj obitelji 2017. godine = 30

Broj obitelji 2018. godine = 15

Broj obitelji 2019. godine 18

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 3

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 1

 

ČARDAK

Broj osoba 1991. godine = 3.264

Broj osoba 2007. godine = 120

Broj osoba 2008. godine = 116

Broj osoba 2009. godine = 106

Broj osoba 2010. godine = 117

Broj osoba 2011. godine = 106

Broj osoba 2012. godine = 120

Broj osoba 2013. godine = 119

Broj osoba 2014. godine = 134

Broj osoba 2015. godine = 121

Broj osoba 2016. godine = 115

Broj osoba 2017. godine = 110

Broj osoba 2018. godine = 110

Broj osoba 2019 = 100

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 10

Broj obitelji 2008. godine = 73

Broj obitelji 2009. godine = 67

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 66

Broj obitelji 2012. godine = 64

Broj obitelji 2013. godine = 65

Broj obitelji 2014. godine = 68

Broj obitelji 2015. godine = 66

Broj obitelji 2016. godine = 64

Broj obitelji 2017. godine = 64

Broj obitelji 2018. godine = 58

Broj obitelji 2019. = 60

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 2

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 10

 

DERVENTA

Broj osoba 1991. godine = 8.380

Broj osoba 2007. godine = 322

Broj osoba 2008. godine = 312

Broj osoba 2009. godine = 326

Broj osoba 2010. godine = 336

Broj osoba 2011. godine = 284

Broj osoba 2012. godine = 284

Broj osoba 2013. godine = 238

Broj osoba 2014. godine = 222

Broj osoba 2015. godine = 224

Broj osoba 2016. godine = 215

Broj osoba 2017. godine = 183

Broj osoba 2018. godine = 191

Broj osoba 2019. godine = 121

Razlika u broju osoba 2018./2019. = minus 70

Broj obitelji 2008. godine = 178

Broj obitelji 2009. godine = 182

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 167

Broj obitelji 2012. godine = 167

Broj obitelji 2013. godine = 157

Broj obitelji 2014. godine = 148

Broj obitelji 2015. godine = 138

Broj obitelji 2016. godine = 117

Broj obitelji 2017. godine = 94

Broj obitelji 2018. godine = 95

Broj obitelji 2019. godine = 67

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 28

Krštenih 2019. godine = 1

Umrlih 2019. godine = 24

 

DOMALJEVAC

Broj osoba 1991. godine = 5.920

Broj osoba 2007. godine = 3.786

Broj osoba 2008. godine = 3.802

Broj osoba 2009. godine = 3.904

Broj osoba 2010. godine = 3.923.

Broj osoba 2011. godine = 3.917

Broj osoba 2012. godine = 3.976

Broj osoba 2013. godine = 3.650

Broj osoba 2014. godine = 3.639

Broj osoba 2015. godine = 3.627

Broj osoba 2016. godine = 3.616

Broj osoba 2017. godine = 3.589

Broj osoba 2018. godine = 3.580

Broj osoba 2019- godine = 1.402 (?)

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 2.178

Broj obitelji 2008. godine = 1.040

Broj obitelji 2009. godine = 1.010

Broj obitelji 2010. godine = 1.008

Broj obitelji 2011. godine = 1.015

Broj obitelji 2012. godine = 1.014

Broj obitelji 2013. godine = 965

Broj obitelji 2014. godine = 965

Broj obitelji 2015. godine = 965

Broj obitelji 2016. godine = 963

Broj obitelji 2017. godine = 945

Broj obitelji 2018. godine = 945

Broj obitelji 2018. godine = 550

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 395

Krštenih 2019. godine = 23

Umrlih 2019. godine = 39

 

DUBRAVE

Broj osoba 1991. godine = 7.962

Broj osoba 2007. godine = 3.300

Broj osoba 2008. godine = 3.200

Broj osoba 2009. godine = 3.180

Broj osoba 2010. godine = 3.140

Broj osoba 2011. godine = 3.100

Broj osoba 2012. godine = 3.063

Broj osoba 2013. godine = 3.027

Broj osoba 2014. godine = 3.012

Broj osoba 2015. godine = 2.895

Broj osoba 2016. godine = 2.385

Broj osoba 2017. godine = 2.183

Broj osoba 2018. godine = 1.994

Broj osoba 2019. godine = 1.884

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 110

Broj obitelji 2008. godine = 1.194

Broj obitelji 2009. godine = 1.092

Broj obitelji 2010. godine = 1.190

Broj obitelji 2011. godine = 1.190

Broj obitelji 2012. godine = 1.190

Broj obitelji 2013. godine = 1.163

Broj obitelji 2014. godine = 1.108

Broj obitelji 2015. godine = 1.041

Broj obitelji 2017. godine = 1.078

Broj obitelji 2018. godine = 1.055

Broj obitelji 2019. godine = 1.020

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 35

Krštenih 2019. godine = 26

Umrlih 2019. godine = 77

 

FOČA, k/Doboja

Broj osoba 1991. godine = 3.990

Broj osoba 2007. godine = 131

Broj osoba 2008. godine = 148

Broj osoba 2009. godine = 151

Broj osoba 2010. godine = 171

Broj osoba 2011. godine = 169

Broj osoba 2012. godine = 156

Broj osoba 2013. godine = 172

Broj osoba 2014. godine = 148

Broj osoba 2015. godine = 162

Broj osoba 2016. godine = 157

Broj osoba 2017. godine = 135

Broj osoba 2018. godine = 146

Broj osoba 2019. godine = 76

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 70

Broj obitelji 2008. godine = 92

Broj obitelji 2009. godine = 100

Broj obitelji 2010. godine = 98

Broj obitelji 2011. godine = 97

Broj obitelji 2012. godine = 83

Broj obitelji 2013. godine = 92

Broj obitelji 2014. godine = 78

Broj obitelji 2015. godine = 85

Broj obitelji 2016. godine = 81

Broj obitelji 2017. godine = 77

Broj obitelji 2018. godine = 84

Broj obitelji 2019. godine = 52

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – 32

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2018. godine = 7

 

GAREVAC

Broj osoba 1991. godine = 2.943

Broj osoba 2007. godine = 157

Broj osoba 2008. godine = 173

Broj osoba 2009. godine = 113

Broj osoba 2010. godine = 114

Broj osoba 2011. godine = 114

Broj osoba 2012. godine = 127

Broj osoba 2013. godine = 129

Broj osoba 2014. godine = 174

Broj osoba 2015. godine = 157

Broj osoba 2016. godine = 123

Broj osoba 2017. godine = 142

Broj osoba 2018. godine = 100

Broj osoba 2019. godine = 104

Razlika u broju osoba 2018./2019. – plus 4

Broj obitelji 2008. godine = 80

Broj obitelji 2009. godine = 78

Broj obitelji 2010. godine = 80

Broj obitelji 2011. godine = 76

Broj obitelji 2012. godine = 75

Broj obitelji 2013. godine = 82

Broj obitelji 2014. godine = 87

Broj obitelji 2015. godine = 87

Broj obitelji 2016. godine = 76

Broj obitelji 2017. godine = 73

Broj obitelji 2018. godine = 57

Broj obitelji 2019. godine = 29

Razlika u broju obitelji 2018./201. – minus 21

Krštenih 2019. godine = 2

Umrlih 2019. godine = 10

 

GORNJA DUBICA

Broj osoba 1991. godine = 7.530

Broj osoba 2007. godine = 1.405

Broj osoba 2008. godine = 1.510

Broj osoba 2009. godine = 1.512

Broj osoba 2010. godine = 1.482.

Broj osoba 2011. godine = 1.467

Broj osoba 2012. godine = 1.501

Broj osoba 2013. godine = 1.460

Broj osoba 2014. godine = 1.482

Broj osoba 2015. godine = 1.460

Broj osoba 2016. godine = 1.210

Broj osoba 2017. godine = 1.150

Broj osoba 2018. godine = 1.160

Broj osoba 2019 = 1.110

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 50

Broj obitelji 2008. godine = 563

Broj obitelji 2009. godine = 564

Broj obitelji 2010. godine = 557

Broj obitelji 2011. godine = 550

Broj obitelji 2012. godine = 552

Broj obitelji 2013. godine = 550

Broj obitelji 2014. godine = 505

Broj obitelji 2015. godine = 550

Broj obitelji 2016. godine = 512

Broj obitelji 2017. godine = 484

Broj obitelji 2018. godine  = 475

Broj obitelji 2019. godine = 455

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 20

Krštenih 2019. godine = 9

Umrlih 2019. godine = 42

 

G. MOČ. SIJEKOVAC

Broj osoba 1991. godine = 1.792

Broj osoba 2007. godine = 22

Broj osoba 2008. godine = 14

Broj osoba 2009. godine = 11

Broj osoba 2010. godine = 14

Broj osoba 2011. godine = 14

Broj osoba 2012. godine = 13

Broj osoba 2013. godine = 13

Broj osoba 2014. godine = 18

Broj osoba 2015. godine = 14

Broj osoba 2016. godine = 13

Broj osoba 2017. godine = 12

Broj osoba 2018. godine = 12

Broj osoba 2018. godine = 12

Razlika u broju osoba 2018./2019. – isto

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 6

Broj obitelji 2011. godine = 7

Broj obitelji 2012. godine = 7

Broj obitelji 2013. godine = 13

Broj obitelji 2014. godine = 11

Broj obitelji 2015. godine = 9

Broj obitelji 2016. godine = 9

Broj obitelji 2016. godine = 8

Broj obitelji 2018. godine = 8

Broj obitelji 2019. godine = 8

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – isto

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 3

 

GORICE

Broj osoba 1991. godine = 1.952

Broj osoba 2007. godine = 233

Broj osoba 2008. godine = 205

Broj osoba 2009. godine = 249

Broj osoba 2010. godine = 209

Broj osoba 2011. godine = 204

Broj osoba 2012. godine = 235

Broj osoba 2013. godine = 204

Broj osoba 2014. godine = 222

Broj osoba 2015. godine = 191

Broj osoba 2016. godine = 198

Broj osoba 2017. godine = 200

Broj osoba 2018. godine = 300

Broj osoba 2019. godine = 250

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 50

Broj obitelji 2008. godine = 107

Broj obitelji 2009. godine = 124

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 159

Broj obitelji 2012. godine = 122

Broj obitelji 2013. godine = 153

Broj obitelji 2014. godine = 154

Broj obitelji 2015. godine = 118

Broj obitelji 2016. godine = 123

Broj obitelji 2017. godine = 137

Broj obitelji 2018. godine = 155

Broj obitelji 2019. godine = 110

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 45

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 10

 

GRADAČAC

Broj osoba 1991. godine = 1.990

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 307

Broj osoba 2009. godine = 316

Broj osoba 2010. godine = 302

Broj osoba 2011. godine = 298

Broj osoba 2012. godine = 380 (?)

Broj osoba 2013. godine = 242

Broj osoba 2014. godine = 293

Broj osoba 2015. godine = 225

Broj osoba 2016. godine = 220

Broj osoba 2017. godine = 238

Broj osoba 2018. godine = 254

Broj osoba 2019. godine = 225

Razlika u broju osoba 2018./2018. – minus 29

Broj obitelji 2008. godine = 135

Broj obitelji 2009. godine = 145

Broj obitelji 2010. godine = 137

Broj obitelji 2011. godine = 139

Broj obitelji 2012. godine = 165 (?)

Broj obitelji 2013. godine = 129

Broj obitelji 2014. godine = 120

Broj obitelji 2015. godine = 93

Broj obitelji 2016. godine = 112

Broj obitelji 2017. godine = 119

Broj obitelji 2018. godine = 121

Broj obitelji 2019. godine = 97

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 24

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 16r

 

GREBNICE

Broj osoba 1991. godine = 1.295 (2001. godine)

Broj osoba 2007. godine = 1.382

Broj osoba 2008. godine = 1.431

Broj osoba 2009. godine = 1.164

Broj osoba 2010. godine = 1.357

Broj osoba 2011. godine = 1.113

Broj osoba 2012. godine = 1.169

Broj osoba 2013. godine = 1.150

Broj osoba 2014. godine = 1.093

Broj osoba 2015. godine = 820

Broj osoba 2016. godine = 1.162

Broj osoba 2017. godine = 646 (?

Broj osoba 2018. godine = 631

Broj osoba 2019. godine = 624

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 7

Broj obitelji 2008. godine = 437

Broj obitelji 2009. godine = 374

Broj obitelji 2010. godine = 420

Broj obitelji 2011. godine = 394

Broj obitelji 2012. godine = 361

Broj obitelji 2013. godine = 340

Broj obitelji 2014. godine = 306

Broj obitelji 2015. godine = 281

Broj obitelji 2016. godine = 321

Broj obitelji 2017. godine 319

Broj obitelji 2018. godine 321

Broj obitelji 2019. godine = 323

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 2

Krštenih 2019. godine = 8

Umrlih 2019. godine = 15

 

KOLIBE

Broj osoba 1991. godine = 1.950

Broj osoba 2007. godine = 34

Broj osoba 2008. godine = 9

Broj osoba 2009. godine = 9

Broj osoba 2010. godine = 6

Boj osoba 2011.goodine = 9

Broj osoba 2012. godine = 7

Broj osoba 2013. godine = 13

Broj osoba 2014. godine = 6

Broj osoba 2015. godine = 15

Broj osoba 2016. godine = 10

Broj osoba 2017. godine = 15

Broj osoba 2018. godine = 15

Broj osoba 2019. godine = 10

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 4

Broj obitelji 2011. godine = 6

Broj obitelji 2012. godine = 4

Broj obitelji 2013. godine = 8

Broj obitelji 2014. godine = 6

Broj obitelji 2015. godine = 8

Broj obitelji 2016. godine = 8

Broj obitelji 2017. godine = 8

Broj obitelji 2018. godine = 10

Broj obitelji 2019 = 10

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – isto

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2012. godine = 8

 

KOPANICE

Broj osoba 1991. godine = 1.390

Broj osoba 2007. godine = 354

Broj osoba 2008. godine = 344

Broj osoba 2009. godine = 348

Broj osoba 2010. godine = 380

Broj osoba 2011. godine = 353

Broj osoba 2012. godine = 344

Broj osoba 2013. godine = 352

Broj osoba 2014. godine = 292

Broj osoba 2015. godine = 293

Broj osoba 2016. godine = 261

Broj osoba 2017. godine = 306

Broj osoba 2018. godine = 273

Broj osoba 2019. godine = 206

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 67

Broj obitelji 2008. godine = 174

Broj obitelji 2009. godine = 168

Broj obitelji 2010. godine = 157

Broj obitelji 2011. godine = 168

Broj obitelji 2012. godine = 167

Broj obitelji 2013. godine = 167

Broj obitelji 2014. godine = 117

Broj obitelji 2015. godine = 117

Broj obitelji 2016. godine = 116

Broj obitelji 2017. godine 152

Broj obitelji 2018. godine 152

Broj obitelji 2019. godine = 159

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 7

Krštenih 2019. godine = 4

Umrlih 2019. godine = 10

 

KORAĆE

Broj osoba 1991. godine = 3.258

Broj osoba 2007. godine = 106

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 98

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 84

Broj osoba 2012. godine = 94

Broj osoba 2013. godine = 80

Broj osoba 2014. godine = 66

Broj osoba 2015. godine = 62

Broj osoba 2016. godine = 57

Broj osoba 2017. godine = 55

Broj osoba 2018. godine = 53

Broj osoba 2019. godine = 54

Razlika u broju osoba 2018./2019. – plus 1

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 63

Broj obitelji 2010. godine = 51

Broj obitelji 2011. godine = 46

Broj obitelji 2012. godine = 50

Broj obitelji 2013. godine = 46

Broj obitelji 2014. godine = 37

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Broj obitelji 2017. godine = 33

Broj obitelji 2018. godine = 28

Broj obitelji 2019. godine = 30

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 2

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 14

 

KREPŠIĆ

Broj osoba 1991. godine = 913

Broj osoba 2007. godine = 104

Broj osoba 2008. godine = 104

Broj osoba 2009. godine = 98

Broj osoba 2010. godine = 180

Broj osoba 2011. godine = 116

Broj osoba 2012. godine = 116

Broj osoba 2013. godine = 102

Broj osoba 2014. godine = 104

Broj osoba 2015. godine = 100

Broj osoba 2016. godine = 104

Broj osoba 2017. godine = 96

Broj osoba 2018. godine = 98

Broj osoba 2019. godine = 112

Razlika u broju osoba 2018./2019. – plus 14

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 44

Broj obitelji 2010. godine = 72

Broj obitelji 2011. godine = 70

Broj obitelji 2012. godine = 73

Broj obitelji 2013. godine = 77

Broj obitelji 2014. godine = 52

Broj obitelji 2015. godine = 74

Broj obitelji 2016. godine = 67

Broj obitelji 2017. godine = 46

Broj obitelji 2018. godine = 79

Broj obitelji 2019. godine = 86

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 7

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 9

 

KULINA

Broj osoba 1991. godine = 950

Broj osoba 2007. godine = 13

Broj osoba 2008. godine = 14

Broj osoba 2009. godine = 13

Broj osoba 2010. godine = 12

Broj osoba 2011. godine = 11

Broj osoba 2012. godine = 11

Broj osoba 2013. godine = 11

Broj osoba 2014. godine = 9

Broj osoba 2015. godine = 8

Broj osoba 2016. godine = 8

Broj osoba 2017. godine = 11

Broj osoba 2018. godine = 4

Broj osoba 2019. godine = 6

Razlika u broju osoba 2018./2019. – plus 2

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 5

Broj obitelji 2011. godine = 5

Broj obitelji 2012. godine = 5

Broj obitelji 2013. godine = 6

Broj obitelji 2014. godine = 4

Broj obitelji 2015. godine = 3

Broj obitelji 2016. godine = 4

Broj obitelji 2017. godine = 5

Broj obitelji 2018. godine = 3

Broj obitelji 2019. godine = 5

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 2

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2018. godine = 4

 

MODRIČA

Broj osoba 1991. godine = 3.532

Broj osoba 2007. godine = 100

Broj osoba 2008. godine = 68

Broj osoba 2009. godine = 114

Broj osoba 2010. godine = 104

Broj osoba 2011. godine = 42

Broj osoba 2012. godine = 62

Broj osoba 2013. godine = 45

Broj osoba 2014. godine = 43

Broj osoba 2015. godine = 51

Broj osoba 2016. godine = 48

Broj osoba 2017. godine = 46

Broj osoba 2018. godine = 51

Broj osoba 2019. godine = 44

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 7

Broj obitelji 2008. godine = 44

Broj obitelji 2009. godine = 49

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine  = 31

Broj obitelji 2012. godine = 36

Broj obitelji 2013. godine = 38

Broj obitelji 2014. godine = 32

Broj obitelji 2015. godine = 34

Broj obitelji 2016. godine = 29

Broj obitelji 2017. godine = 34

Broj obitelji 2018. godine = 39

Broj obitelji 2019. godine = 30

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 9

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 7

 

NOVO SELO – BALEGOVAC

Broj osoba 1991. godine = 1.546

Broj osoba 2007. godine = 1.700

Broj osoba 2008. godine = 1.650

Broj osoba 2009. godine = 1.570

Broj osoba 2010. godine = 1.811

Broj osoba 2011. godine = 1.692

Broj osoba 2012. godine = 1.617

Broj osoba 2013. godine = 1.700

Broj osoba 2014. godine = 1.535

Broj osoba 2015. godine = 1.520

Broj osoba 2016. godine = 1.523

Broj osoba 2015. godine = 1.528

Broj osoba 2018. godine = 1.536

Broj osoba 2019. godine = 1.596

Razlika u broju osoba 2018./2019. – plus 60

Broj obitelji 2008. godine = 601

Broj obitelji 2009. godine = 550

Broj obitelji 2010. godine = 587

Broj obitelji 2011. godine = 470

Broj obitelji 2012. godine = 410

Broj obitelji 2013. godine = 413

Broj obitelji 2014. godine = 402

Broj obitelji 2015. godine = 402

Broj obitelji 2016. godine = 404

Broj obitelji 2017. godine = 405

Broj obitelji 2018. godine = 413

Broj obitelji 2019 godine = 420

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 7

Krštenih 2019. godine = 10

Umrlih 2019. godine = 19

 

NOVO SELO k/BB

Broj osoba 1991. godine = 3.050

Broj osoba 2007. godine = 86

Broj osoba 2008. godine = 116

Broj osoba 2009. godine = 115

Broj osoba 2010. godine = 113

Broj osoba 2011. godine = 174

Broj osoba 2012. godine = 143

Broj osoba 2013. godine = 132

Broj osoba 2014. godine = 94

Broj osoba 2015. godine = 98

Broj osoba 2016. godine = 58

Broj osoba 2017. godine = 64

Broj osoba 2018. godine = 47

Broj  osoba 2019. godine = 42

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 63

Broj obitelji 2009. godine = 65

Broj obitelji 2010. godine = 54

Broj obitelji 2011. godine = 68

Broj obitelji 2012. godine = 62

Broj obitelji 2013. godine = 71

Broj obitelji 2014. godine = 53

Broj obitelji 2015. godine = 52

Broj obitelji 2016. godine = 42

Broj obitelji 2017. godine = 32

Broj obitelji 2018. godine = 25

Broj obitelji 2019. godine = 20

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 5

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 10

 

ODŽAK

Broj osoba 1991. godine = 2.945

Broj osoba 2007. godine = 1.715

Broj osoba 2008. godine = 1.754

Broj osoba 2009. godine = 1.683

Broj osoba 1010. godine = 1892

Broj osoba 2011. godine = 1.954

Broj osoba 2012. godine = 1.947

Broj osoba 2013. godine = 1.661

Broj osoba 2014. godine = 1.466

Broj osoba 2015. godine = 1.586

Broj osoba 2016. godine = 1.219

Broj osoba 2017. godine = 1.200

Broj osoba 2018. godine = 1.172

Broj osoba 2019. godine = 975

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 197

Broj obitelji 2008. godine = 561

Broj obitelji 2009. godine = 581

Broj obitelji 2010. godine = 556

Broj obitelji 2011. godine = 563

Broj obitelji 2012. godine = 565

Broj obitelji 2013. godine = 473

Broj obitelji 2014. godine = 451

Broj obitelji 2015. godine = 488

Broj obitelji 2016. godine = 457

Broj obitelji 2017. godine = 457

Broj obitelji 2018. godine = 441

Broj obitelji 201 = 455

Razlika u broju obitelji 2018./2018. – plus 14

Krštenih 2019. godine = 11

Umrlih 2019. godine = 20

 

ORAŠJE

Broj osoba 1991. = (novoosnovana župa)

Broj osoba 2007. godine = 1.245

Broj osoba 2008. godine = 1.139

Broj osoba 2009. godine = 1.200

Broj osoba 2010. godine = 1275

Broj osoba 2011. godine = 1.301

Broj osoba 2012. godine = 1.330

Broj osoba 2013. godine = 1.326

Broj osoba 2014. godine = 1.310

Broj osoba 2015. godine = 1.322

Broj osoba 2016. godine = 1.358

Broj osoba 2017. godine = 1.102.

Broj osoba 2018. godine = 1.050

Broj osoba 2019, godine = 1.036

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minu 14

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 400

Broj obitelji 2010. godine = 440

Broj obitelji 2011. godine = 457

Broj obitelji 2012. godine = 450

Broj obitelji 2013. godine = 450

Broj obitelji 2014. godine = 437

Broj obitelji 2015. godine = 457

Broj obitelji 2016. godine = 400

Broj obitelji 2017. godine = 452

Broj obitelji 2018. godine = 465

Broj obitelji 2019. godine = 417

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 48

Krštenih 2019. godine = 9

Umrlih 2019. godine = 17

 

OŠTRA LUKA – BOK

Broj osoba 1991. godine = 7.350

Broj osoba 2007. godine = 3.203

Broj osoba 2008. godine = 3.102

Broj osoba 2009. godine = 3.088

Broj osoba 2010. godine = 3.042

Broj osoba 2011. godine = 3.006

Broj osoba 2012. godine = 2.952

Broj osoba 2013. godine = 2.952

Broj osoba 2014. godine = 2.640

Broj osoba 2015. godine = 2.476

Broj osoba 2016. godine = 2.488

Broj osoba 2017. godine = 2.446

Broj osoba 2018. godine = 2.196

Broj osoba 2019. godine = 2.033

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 163

Broj obitelji 2008. godine = 982

Broj obitelji 2009. godine = 1.016

Broj obitelji 2010. godine = 1.018

Broj obitelji 2011. godine = 992

Broj obitelji 2012. godine = 986

Broj obitelji 2013. godine = 986

Broj obitelji 2014. godine = 931

Broj obitelji 2015. godine = 921

Broj obitelji 2016. godine = 908

Broj obitelji 2017. godine = 898

Broj obitelji 2018. godine = 889

Broj obitelji 2019. godine = 784

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 105

Krštenih 2019. godine = 30

Umrlih 2019. godine = 49

 

PEĆNIK

Broj osoba 1991. godine = 2.350

Broj osoba 2007. godine = 150

Broj osoba 2008. godine = 137

Broj osoba 2009. godine = 130

Broj osoba 2010. godine = 121

Broj osoba 2011. godine = 117

Broj osoba 2012. godine = 118

Broj osoba 2013. godine = 106

Broj osoba 2014. godine = 116

Broj osoba 2015. godine = 104

Broj osoba 2016. godine = 95

Broj osoba 2017. godine = 91

Broj osoba 2018. godine = 90

Broj osoba 2019. godine = 85

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 97

Broj obitelji 2009. godine = 90

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 70

Broj obitelji 2012. godine = 40

Broj obitelji 2013. godine = 88

Broj obitelji 2014. godine = 86

Broj obitelji 2015. godine = 63

Broj obitelji 2016. godine = 58

Broj obitelji 2017. godine = 57

Broj obitelji 2018. godine = 55

Broj obitelji 2019. godine = 53

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 2

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 12

 

PLEHAN

Broj osoba 1991. godine = 8.120

Broj osoba 2007. godine = 156

Broj osoba 2008. godine = 95

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 96

Broj osoba 2012. godine = 91

Broj osoba 2013. godine = 95

Broj osoba 2014. godine = 109

Broj osoba 2015. godine = 104

Broj osoba 2016. godine = 81

Broj osoba 2017. godine = 74

Broj osoba 2018. godine =  89

Broj osobab2019. godine = 61

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 28

Broj obitelji 2008. godine = 60

Broj obitelji 2009. godine = 63

Broj obitelji 2010. godine = 99

Broj obitelji 2011. godine = 58

Broj obitelji 2012. godine = 56

Broj obitelji 2013. godine = 95

Broj obitelji 2014. godine = 68

Broj obitelji 2015. godine = 64

Broj obitelji 2016. godine = 52

Broj obitelji 2017. godine = 46

Broj obitelji 2018. godine = 41

Broj obitelji 2019. godine = 40

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 1

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 22

 

POLJACI

Broj osoba 1991. godine = 2.212

Broj osoba 2007. godine = 712

Broj osoba 2008. godine = 701

Broj osoba 2009. godine = 422

Broj osoba 2010. godine = 454

Broj osoba 2011. godine = 461

Broj osoba 2012. godine = 425

Broj osoba 2013. godine = 434

Broj osoba 2014. godine = 426

Broj osoba 2015. godine = 386

Broj osoba 2016. godine = 362

Broj osoba 2017. godine = 342

Broj osoba 2018. godine = 320

Broj osoba 2019. godine = 310

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 10

Broj obitelji 2008. godine = 201

Broj obitelji 2009. godine = 201

Broj obitelji 2010. godine = 210.

Broj obitelji 2011. godine = 200

Broj obitelji 2012. godine = 202

Broj obitelji 2013. godine = 183

Broj obitelji 2014. godine = 186

Broj obitelji 2015. godine = 178

Broj obitelji 2016. godine = 162

Broj obitelji 2017. godine = 156

Broj obitelji 2018. godine = 150

Broj obitelji 2019.  godine = 140

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 10

Krštenih 2019. godine = 4

Umrlih 2019. godine = 12

 

POS. MAHALA

Broj osoba 1991. godine = 1.508

Broj osoba 2007. godine = 527

Broj osoba 2008. godine = 506

Broj osoba 2009. godine = 485

Broj osoba 2010. godine = 480

Broj osoba 2011. godine = 440

Broj osoba 2012. godine = 431

Broj osoba 2013. godine = 430

Broj osoba 2014. godine = 430

Broj osoba 2015. godine = 420

Broj osoba 2016. godine = 430

Broj osoba 2017. godine = 317

Broj osoba 2018. godine = 203

Broj osoba 2019. godine = 215

Razlika u broju osoba 2018./2019. – plus 12

Broj obitelji 2008. godine = 212

Broj obitelji 2009. godine = 200

Broj obitelji 2010. godine = 200

Broj obitelji 2011. godine = 170

Broj obitelji 2012. godine = 169

Broj obitelji 2013. godine = 160

Broj obitelji 2014. godine = 151

Broj obitelji 2015. godine = 146

Broj obitelji 2016. godine = 142

Broj obitelji 2017. godine = 126

Broj obitelji 2018. godine = 98

Broj obitelji 2019. godine = 128

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 30

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 13

 

POTOČANI

Broj osoba 1991. godine = 4.532

Broj osoba 2007. godine = 1.070

Broj osoba 2008. godine = 1.070

Broj osoba 2009. godine = 1.010

Broj osoba 2010. godine = 1.028

Broj osoba 2011. godine = 1.015

Broj osoba 2012. godine = 1.020

Broj osoba 2013. godine = 1.120

Broj osoba 2014. godine = 1.150

Broj osoba 2015. godine = 1.130

Broj osoba 2016. godine = 825

Broj osoba 2017. godine = 817

Broj osoba 2018. godine = 723

Broj osoba 2019. godine = 706

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 17

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 440

Broj obitelji 2010. godine = 435

Broj obitelji 2011. godine = 433

Broj obitelji 2012. godine = 435

Broj obitelji 2013. godine = 436

Broj obitelji 2014. godine = 440

Broj obitelji 2015. godine = 430

Broj obitelji 2016. godine = 371

Broj obitelji 2017. godine = 368

Broj obitelji 2018. godine = 331

Broj obitelji 2019. godine = 314

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 17

Krštenih 2019. godine = 11

Umrlih 2019. godine = 27

 

PRUD

Broj osoba 1991. godine = 1.987

Broj osoba 2007. godine = 763

Broj osoba 2008. godine = 729

Broj osoba 2009. godine = 655

Broj osoba 2010. godine = 690

Broj osoba 2011. godine = 697

Broj osoba 2012. godine = 592 (?)

Broj osoba 2013. godine = 586

Broj osoba 2014. godine = 532

Broj osoba 2015. godine = 500

Broj osoba 2016. godine = 450

Broj osoba 2017. godine = 511

Broj osoba 2018. godine = 493

Broj osoba 2019. godine = 450

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 43

Broj obitelji 2008. godine = 254

Broj obitelji 2009. godine = 260

Broj obitelji 2010. godini = 264

Broj obitelji 2011. godine = 269

Broj obitelji 2012. godine = 251

Broj obitelji 2013. godine = 234

Broj obitelji 2014. godine = 219

Broj obitelji 2015. godine = 280

Broj obitelji 2016. godine = 201

Broj obitelji 2017. godine = 199

Broj obitelji 2018. godine = 189

Broj obitelji 2019. godine 186

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 3

Krštenih 2019. godine = 3

Umrlih 2019. godine = 15

 

SOČANICA

Broj osoba 1991. godine = 1.750

Broj osoba 2007. godine = 4

Broj osoba 2008. godine = 4

Broj osoba 2009. godine = 5

Broj osoba 2010. godine = 3

Broj osoba 2011. godine = 6

Broj osoba 2012. godine = 6

Broj osoba 2013. godine = 4

Broj osoba 2014. godine = 4

Broj osoba 2015. godine = 7

Broj osoba 2016. godine = 6

Broj osoba 2017. godine = 6

Broj osoba 2018. godine = 6

Broj osoba 2019. godine = 6

Razlika u broju osoba 2018./2019. – isto

Broj obitelji 2008. godine = 2

Broj obitelji 2009. godine = 3

Broj obitelji 2010. godine = 2

Broj obitelji 2011. godine = 4

Broj obitelji 2012. godine = 4

Broj obitelji 2013. godine = 0 (?)

Broj obitelji 2014. godine = 3

Broj obitelji 2015. godine = 4

Broj obitelji 2016. godine = 4

Broj obitelji 2017. godine = 4

Broj obitelji 2018. godine = 3

Broj obitelji 2019. godine = 4

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 1

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 0

 

SRED. SLATINA

Broj osoba 1991. godine = 993

Broj osoba 2007. godine = 50

Broj osoba 2008. godine = 52

Broj osoba 2009. godine = 51

Broj osoba 2010. godine = 45

Broj osoba 2011. godine = 50

Broj osoba 2012. godine = 50

Broj osoba 2013. godine = 48

Broj osoba 2014. godine = 41

Broj osoba 2015. godine = 41

Broj osoba 2016. godine = 38

Broj osoba 2017. godine = 36

Broj osoba 2018. godine = 32

Broj osoba 2019. godine = 29

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 4

Broj obitelji 2008. godine = 32

Broj obitelji 2009. godine = 24

Broj obitelji 2010. godine = 24

Broj obitelji 2011. godine = 27

Broj obitelji 2012. godine = 28

Broj obitelji 2013. godine = 29

Broj obitelji 2014. godine = 24

Broj obitelji 2015. godine = 24

Broj obitelji 2016. godine = 23

Broj obitelji 2017. godine = 20

Broj obitelji 2018. godine = 18

Broj obitelji 2019. godine = 17

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 1

Krštenih 2019. godine = 1

Umrlih 2019. godine = 1k

 

SVILAJ

Broj osoba 1991. godine = 4.215

Broj osoba 2007. godine = 1.430

Broj osoba 2008. godine = 1400

Broj osoba 2009. godine = 1.022

Broj osoba 2010. godine = 1.020

Broj osoba 2011. godine = 980

Broj osoba 2012. godine = 1.019

Broj osoba 2013. godine = 1.023

Broj osoba 2014. godine = 1.206

Broj osoba 2015. godine = 882

Broj osoba 2016. godine = 882

Broj osoba 2017. godine = 827

Broj osoba 2018. godine = 834

Broj osoba 2019. godine = 820

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 14

Broj obitelji 2008. godine = 450

Broj obitelji 2009. godine = 386

Broj obitelji 2010. godine = 380

Broj obitelji 2011. godine = 375

Broj obitelji 2012. godine = 427

Broj obitelji 2013. godine = 427

Broj obitelji 2014. godine = 398

Broj obitelji 2015. godine = 375

Broj obitelji 2016. godine = 402

Broj obitelji 2017. godine = 345

Broj obitelji 2018. godine = 345

Broj obitelji 2019. = 341

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 4

Krštenih 2019. godine = 2

Umrlih 2019. godine = 33

 

ŠPIONICA

Broj osoba 1991. godine = 3.425

Broj osoba 2007. godine = 1.500

Broj osoba 2008. godine = 1.500

Broj osoba 2009. godine = 1.500

Broj osoba 2010. godine = 1.500

Broj osoba 2011. godine = 1.498

Broj osoba 2012. godine = 1.300

Broj osoba 2013. godine = 1.280

Broj osoba 2014. godine = 1.265

Broj osoba 2015. godine = 1.190

Broj osoba 2016. godine = 1.030

Broj osoba 2017. godine = 910

Broj osoba 2018. godine = 840

Broj osoba 2019. godine = 775

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 65

Broj obitelji 2008. godine = 475

Broj obitelji 2009. godine = 475

Broj obitelji 2010. godine = 475

Broj obitelji 2011. godine = 583

Broj obitelji 2012. godine = 486

Broj obitelji 2013. godine = 475

Broj obitelji 2014. godine = 475

Broj obitelji 2015. godine = 450

Broj obitelji 2016. godine = 422

Broj obitelji 2017. godine = 425

Broj obitelji 2018. godine =408

Broj obitelji 2019. godine = 356

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 52

Krštenih 2019. godine = 3

Umrlih 2019. godine = 28

 

TIŠINA

Broj osoba 1991. godine = 5.982

Broj osoba 2007. godine = 445

Broj osoba 2008. godine = 517

Broj osoba 2009. godine = 441

Broj osoba 2010. godine = 425

Broj osoba 2011. godine = 429

Broj osoba 2012. godine = 335

Broj osoba 2013. godine = 335

Broj osoba 2014. godine = 310

Broj osoba 2015. godine = 238

Broj osoba 2016. godine = 267

Broj osoba 2017. godine = 235

Broj osoba 2018. godine = 200

Broj osoba 2019. godine = 150

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 50

Broj obitelji 2008. godine = 179

Broj obitelji 2009. godine = 167

Broj obitelji 2010. godine = 168

Broj obitelji 2011. godine = 164

Broj obitelji 2012. godine = 167

Broj obitelji 2013. godine = nema podatka

Broj obitelji 2014. godine = 144

Broj obitelji 2015. godine = 145

Broj obitelji 2016. godine = 140

Broj obitelji 2017. godine = 146

Broj obitelji 2018. godine = 110

Broj obitelji 2019. godine = 130

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus 20

Krštenih 2019. godine = 2

Umrlih 2019. godine = 14

 

TOLISA

Broj osoba 1991. godine = 13.850

Broj osoba 2007. godine = 11.000

Broj osoba 2008. godine = 11.000

Broj osoba 2009. godine = 10.647

Broj osoba 2010. godine = 10.598

Broj osoba 2011. godine = 11.474

Broj osoba 2012. godine = 11.000

Broj osoba 2013. godine = 10.487

Broj osoba 2014. godine = 8.398

Broj osoba 2015. godine = 8.216

Broj osoba 2016. godine = 7.219

Broj osoba 2017. godine = 6.817

Broj osoba 2018. godine = 6.507

Broj osoba 2019. godine = 6 271

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 236

Broj obitelji 2008. godine = 3.050

Broj obitelji 2009. godine = 3.200

Broj obitelji 2010. godine = 3.113

Broj obitelji 2011. godine = 3.084

Broj obitelji 2012. godine = 2.995

Broj obitelji 2013. godine = 3.020

Broj obitelji 2014. godine = 2.969

Broj obitelji 2015. godine = 2.849

Broj obitelji 2016. godine = 2.832

Broj obitelji 2017. godine = 2.810

Broj obitelji 2018. godine = 2.850

Broj obitelji 2019. godine = 2.874

Razlika u broju obitelji 2018./2018. – plus 24

Krštenih 2019. godine = 88

Umrlih 2019. godine = 136

 

TURIĆ

Broj osoba 1991. godine = 1.690

Broj osoba 2007. godine = 240

Broj osoba 2008. godine = 185

Broj osoba 2009. godine = 132

Broj osoba 2010. godine = 228

Broj osoba 2011. godine = 125

Broj osoba 2012. godine = 213

Broj osoba 2013. godine = 489

Broj osoba 2014. godine = 181 (!)

Broj osoba 2015. godine = 480

Broj osoba 2016. godine = 475

Broj osoba 2017. godine = 84 (?!!)

Broj osoba 2018. godine = 81

Broj osoba 2019. godine 78

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 3

Broj obitelji 2008. godine = 96

Broj obitelji 2009. godine = 77

Broj obitelji 2010. godine = 96

Broj obitelji 2011. godine = 69

Broj obitelji 2012. godine = 93

Broj obitelji 2013. godine = 147

Broj obitelji 2014. godine = 142

Broj obitelji 2015. godine = 140

Broj obitelji 2016. godine = 138

Broj obitelji 2017. godine = 83 (?)

Broj obitelji 2018. godine = 74

Broj obitelji 2019. godine = 73

Razlika u broju obitelji 2018./2018. – minus 1

Krštenih 2019. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 5

 

ULICE

Broj osoba 1991. godine = 5.350

Broj osoba 2007. godine = 850

Broj osoba 2008. godine = 850

Broj osoba 2009. godine = 714

Broj osoba 2010. godine = 707

Broj osoba 2011. godine = 691

Broj osoba 2012. godine = 711

Broj osoba 2013. godine = 713

Broj osoba 2014. godine = 707

Broj osoba 2015. godine = 710

Broj osoba 2016. godine = 614

Broj osoba 2017. godine = 584

Broj osoba 2018. godine = 610

Broj osoba 2019. godine = 415

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 195

Broj obitelji 2008. godine = 370

Broj obitelji 2009. godine = 326

Broj obitelji 2010. godine = 323

Broj obitelji 2011. godine = 325

Broj obitelji 2012. godine = 304

Broj obitelji 2013. godine = 306

Broj obitelji 2014. godine = 301

Broj obitelji 2015. godine = 315

Broj obitelji 2016. godine = 254

Broj obitelji 2017. godine = 245

Broj obitelji 2018. godine = 240

Broj obitelji 2019. godine = 247

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – plus

Krštenih 2019. godine = 9

Umrlih 2019. godine = 28

 

VIDOVICE

Broj osoba 1991. godine = 2.797

Broj osoba 2007. godine = 1.082

Broj osoba 2008. godine = 1.044

Broj osoba 2009. godine = 1.044

Broj osoba 2010. godine = 985

Broj osoba 2011. godine = 965

Broj osoba 2012. godine = 941

Broj osoba 2013. godine = 920

Broj osoba 2014. godine = 867

Broj osoba 2015. godine = 832

Broj osoba 2016. godine = 824

Broj osoba 2017. godine = 779

Broj osoba 2018. godine = 747

Broj osoba 2019. godine = 700

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 47

Broj obitelji 2008. godine = 384

Broj obitelji 2009. godine = 398

Broj obitelji 2010. godine = 386

Broj obitelji 2011. godine = 371

Broj obitelji 2012. godine = 367

Broj obitelji 2013. godine = 358

Broj obitelji 2014. godine = 326

Broj obitelji 2015. godine = 336

Broj obitelji 2016. godine = 339

Broj obitelji 2017. godine = 327

Broj obitelji 2018. godine = 326

Broj obitelji 2019. godine = 315

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 11

Krštenih 2019. godine =56

Umrlih 2019. godine = 25

 

ZOVIK

Broj osoba 1991. godine = 3.860

Broj osoba 2007. godine = 1.041

Broj osoba 2008. godine = 1.025

Broj osoba 2009. godine = 1.115

Broj osoba 2010. godine = 1.016

Broj osoba 2011. godine = 1.085

Broj osoba 2012. godine = 1.334

Broj osoba 2013. godine = 1.351

Broj osoba 2014. godine = 1.243

Broj osoba 2015. godine = 1.127

Broj osoba 2016. godine = 1.093

Broj osoba 2017. godine = 746

Broj osoba 2018. godine = 740

Broj osoba 2019. godine =   730

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 10

Broj obitelji 2008. godine = 404

Broj obitelji 2009. godine = 402

Broj obitelji 2010. godine = 429

Broj obitelji 2011. godine = 454

Broj obitelji 2012. godine = 432

Broj obitelji 2013. godine = 453

Broj obitelji 2014. godine = 395

Broj obitelji 2015. godine = 460

Broj obitelji 2016. godine = 438

Broj obitelji 2017. godine = 323

Broj obitelji 2018. godine = 320

Broj obitelji 2019. godine = 317

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 7

Krštenih 2019. godine = 12

Umrlih 2019. godine = 25

 

ŽERAVAC

Broj osoba 1991. godine = 2.720

Broj osoba 2007. godine = 76

Broj osoba 2008. godine = 120

Broj osoba 2009. godine = 109

Broj osoba 2010. godine = 110

Broj osoba 2011. godine = 110

Broj osoba 2012. godine = 82

Broj osoba 2013. godine = 103

Broj osoba 2014. godine = 96

Broj osoba 2015. godine = 103

Broj osoba 2016. godine = 75

Broj osoba 2017. godine = 57

Broj osoba 2018. godine = 55

Broj osoba 2019. godine = 48

Razlika u broju osoba 2018./2019. – minus 7

Broj obitelji 2008. godine = 50

Broj obitelji 2009. godine = 54

Broj obitelji 2010. godine = 55

Broj obitelji 2011. godine = 45

Broj obitelji 2012. godine = 40

Broj obitelji 2013. godine = 50

Broj obitelji 2014. godine = 48

Broj obitelji 2015. godine = 49

Broj obitelji 2016. godine = 40

Broj obitelji 2017. godine = 36

Broj obitelji 2018. godine = 38

Broj obitelji 2019. godine = 31

Razlika u broju obitelji 2018./2019. – minus 7

Krštenih 2018. godine = 0

Umrlih 2019. godine = 11