Troškovnik i donatori za lovačku kuću u Tramošnici D.

Troskovnik 01.01. - 30.04.2021, Donatori 01.01.-30.04. 2021

DONATORI

 

Ime i Prezime

Mjesto

Novac

 

Rad i Material donacija

1

Peter Derting Junior

Salzburg

500 €

+

 

2

Bernard Simunović

Salzburg

200 €

+

 

3

Bono Vidaković

Tramošnica

100 €

+

 

4

Zoran i Mara Mijić

Tramošnica

100 €

+

 

5

Zdravko Matić

Tramošnica

100 €

+

 

6

Marko Lučić

Gornjani

100 KM

+

 

 

Ukupno: 100 KM i 1.000€=1.950 KM     SVEUKUPNO: 2.050  KM

 

Donatori koji su dali novac Petru Šokčević

Do 30.04.2021. godine

TROŠKOVNIK

 

 

 

Plaćeno Petar

Otvoreno

Rajcanka Gradacac

Letva i oblice

1.070 km

1.070 km

 

Dzertex

Sarafi, boja, sitni mat.

   524 km

   524 km  

 

Rad i Dnevnice

Anto Petrović

Juro Leutar

Daniel (A. Petrović)

Josip Miličević

David Miličević

Josip Šokčević

 

2 dana x 50 €

4,5 dana x 100 km

1 dan x 80 km

1 dan x 20 €

1 dan x 20 €

1 dan x 20 €

 

195 km

450 km

80 km

39 km

39 km

39 km

 

  195 km

  450 km

    80 km

    39 km

    39 km

    39 km

 

         UKUPNO TROŠKOVI: 2.436,00 KM

Donatori sveukupno:                                    2.050,00 KM

Troškovi:                                                          2.436,00 KM

Otvoreno Lovačka sekcija Petru:                   -386,00 KM

Troškovnik do 30.04.2021