Božićni koncert u Tramošnici Donjoj

Kad se samo malo razmišlja o životu u Župi SV.Ivana Krstitelja - Donja Tramošnica,

reklo bi se da tu i nema nekih sadržaja, da se živi nikako. Svi koji bi tako razmišljali, došli bi u kontradiktornost jer je dovoljno da su samo jednom u prosincu 2019. prošli kroz ovu Župu i vidje li bi dosta ukrasnih Božićnih svijetala na obiteljskim kućama i dvorištima.
A ako se prošlo od početka župe (od Spasojeve farme) do kraja Župa ( do Bolera, Njivka, greblja na Okrugliću itd.) vidi se puno ukrasnog osvjetljenja. A župna crkva i crkveno dvorište
je svečarski okićeno- kako i priliči Blagdanskom vremenu.
Svejedno je kojim putem se od kraja ove Župe krene prema Gradačcu, (ili preko Omeragića ili preko Mionice ) i u Župi Gospe od anđela - Gornja Tramošnica (Federalni dio i dio u RS) je isto okićeno.

U Župi Sv.Ivana Krstitelja- Donja Tramošnica je u prosincu 2019 bilo vrlo dinamično, kako su događanja najavljeni ranije i dogodili su se;
- nedjelja 22.12.2019. pod velikom Sv.Misom, gvardijan Dekanata je podijelio imenovanja članovima crkvenih vijeća , tako da u naredne 3 godine, dužnosti Župnog ekonomskog vijeća obnašaju: Željko Matić, Anđa Josipović, Juro Leutar-Stipić, Pavo Ćaćić, Marko Bošnjak.
Župnog pastoralnog vijeća obnašaju : Kata (ž.Ilije) Dadić, Nataša (ž.Željka) Matić, Ana (ž.Marka) Bošnjak, Đuro Ivić , Mara (ž.Pave) Ćaćić.
- utorak 24, 23.2019 Ponoćka (na Badnju Večer) od 24,00 sati
- subota 28.12.2019 od 17 sati Božićni koncert
Za ovaj Koncert je dovoljno reći da je jedan od sudionika bio i Šima Jovanovac.

Samo dijelić ugođaja na navedenim događanjima možete pogledati i na privijenim slikama koje je snimio naš profesionalni fotograf Ilija Božić.

Tadija Leutar

Pogledajte fotografije