Posjet Josipa Jerkovića Tramošnici

U srijedu  29.5.2019. područje Tramošnica je posjetio  gospodin Josip Jerković sa suradnicima.

Župa Sv.Ilije Proroka Turić gdje se susreo sa župnikom Ilijom Matanović, pri čemu je župnik upoznao dopredsjednika i delegaciju o stanju u Župi i projektima koji se u Župi Turić trenutno realiziraju. Dopresjednik je izvjestio Župnika da je trenutno aktualan Javni poziv Republičkog sekretarijata za raseljene osobe i migracije te poručio Župniku da aplicira projektima koji su trenutno aktualni za Župu Turić.

U Samostanskoj kući školskih sestara franjevki u Tramošnici Gornjoj, dopresjednik se susreo sa sestrom Terezijom Jelečević , pri čemu ga sestra upoznala sa stanjem i aktivnostima koje provode sestre skupa sa župnom zajednicom.

Dopredsjednik  sa suradnicima je  obišao radove na objektu za stare i nemoćne ( stara OŠ Moša Pijade), projektu koji je u realizaciji a čiji je inicijator i glavni pokretač Ivan Šokčević- Žiki, te kiparsku radionicu Antuna Jurkića ( locirana je u prostorijama nekadašnje „Posavine“).

Dopredsjednik Jerković je rekao da su to dobri primjeri koji će u buduće imati njegovu potpunu podršku.

Završni sastanak dopresjednika Jerković i njegovih suradnika, održan je u mjesnoj prostoriji sa nazočnim pukom.

Dio atmosfere posjeta pogledajte kroz fotografije u privitku.

Tadija Leutar

Pogledajte fotografije