Imenik generacije OŠ Orlovo Polje

IMENIK GENERACIJE

R.br.

Prezime  i ime

1

 

2

BOŠKOVIĆ TOMICA

3

LEUTAR MARKO

4

BOŠKOVIĆ TOMICA

5

ANDRIĆ STEVO

6

STIPIĆ ANTO

7

ANIĆ BOŽO

8

 

9

JELEĆEVIĆ LJUBA

10

 

11

 

12

ANIĆ DELFA

13

LEUTAR NIKOLA

14

LEUTAR ANĐA

15

PARIĆ MANDA

16

JURIĆ BONO

17

LEJIĆ MILAN UČITELJ

18

 

19

 

20

JELEČEVIĆ PERO

21

PEJAKOVIĆ IVO

 

Pogledajte sliku, pogledajte redni broj učenika  i pod tim rednim brojem upišite prezime i ime u privijenoj tablici.